SNAIL ACADEMY FOR KINDERGARTENS

Snail Academy makes outdoor schooling easy. We help schools develop a shared, FORSKNINGSBASERET language around outdoor schooling and create their own structured way of learning outdoors.

  • you will integrate outdoor schooling in the schedule 

  • you will meet the formal requirements of curricula and ministries

  • you will set manageable goals for the next steps.

 

Snail Academy kan bidrage til at udbygge [og kvalificere?] institutionens arbejde med et udviklende udeliv for vuggestue og børnehave.

 

Mange institutioner ønsker i højere grad at integrere udeliv og natur i dagligdagen og give børnene forståelse for naturens betydning og ressourcer. Vi kan hjælpe med at skabe overblik over de nuværende ressourcer i jeres team, samt opbygge en understøttende struktur og et fælles sprog.

 

Vi skitserer her to forslag til, hvordan sådan et samarbejde kunne forme sig, og er meget åbne for at samskabe præcis det forløb, som I har brug for.

 

A Snail’s Guide to Ramble

Workshop på 3 timer i hele eller dele af teamet

Denne workshop inspirerer til flere ude-aktiviteter: 

  • Snail Academy rammesætter udendørs-aktiviteter i forhold til læringsindhold og præsenterer et sammenhængende, fælles sprog for ude-læring.

  • Vi undersøger, hvilke erfaringer med udendørs læringsaktiviteter, personalet bygger på. 

  • I fællesskab videreudvikler vi ude-aktiviteterne og institutionen sætter mål for det videre arbejde. 

 

A Snail’s Guide to Roadtrip

Opstartsworkshop, derefter 3 x én-times seminarer og en længere opsamlende workshop ved forløbets afslutning

 

Forløbet lægger ud med samme workshop som beskrevet foroven, men suppleres løbende af mere dybtgående seminarer, der understøtter udviklingen af en mere robust struktur for at drage fordel af alt, hvad udelivet kan tillbyde af læring og trivsel. Vi går i dybden med barrierer, både personlige og organisatoriske, for implementering og udvikling af udeliv, og giver de voksne kropslige og sproglige redskaber til at udbygge egen praksis. Ved forløbets slutning samler vi op, sætter den organisatoriske viden om institutionens udelivs-praksis i system og kigger frem mod kommende år.