SNAIL ACADEMY FOR SCHOOLS

Snail Academy makes outdoor schooling easy. We help schools develop a shared, evidence-based language around outdoor schooling and create their own structured way of learning outdoors.

  • you will integrate outdoor schooling in the schedule 

  • you will meet the formal requirements of curricula and ministries 

  • you will set manageable goals for the next steps.

 

Formålet er at støtte skolen i at kvalificere og udbygge arbejdet med udeskole. Mange skoler har et ønske om at integrere naturen i den daglige undervisning og give eleverne forståelse for naturens betydning og ressourcer. Vi kan hjælpe med at skabe overblik over de nuværende ressourcer i lærerteamet og opbygge en understøttende struktur og et fælles sprog. Dermed kan udeskole i højere grad bidrage til at støtte og forbedre børnenes læring og de voksnes arbejde med at nå interne og eksterne mål.

 

Vi skitserer her to forslag til, hvordan sådan et samarbejde kunne forme sig, og er meget åbne for at samskabe præcis det forløb, som den enkelte skole har brug for.

 

A Snail’s Guide to Ramble

Workshop på 3 timer til hele skolens kollegium

Denne workshop inspirerer til mere udeskole. 

  • Snail Academy rammesætter udeskole-aktiviteter i forhold til læringsindhold og præsenterer et sammenhængende, fælles sprog for ude-læring.

  • Vi undersøger, hvilke erfaringer med udendørs læringsaktiviteter, skolen og lærerne bygger på. 

  • I fællesskab videreudvikler vi udeskole-aktiviteterne og skolen sætter mål for det videre arbejde. 

  • Skolen arbejder selv videre


 

A Snail’s Guide to Roadtrip

Opstartsworkshop, derefter  3 x én-times seminarer i skoleårets løb og en længere workshop ved skoleårets slutning

Forløbet lægger ud med samme workshop som beskrevet foroven, men suppleres løbende af mere dybtgående seminarer, der understøtter udviklingen af en mere robust struktur for at drage fordel af alt hvad udeskole kan tilbyde af læring og trivsel. Vi går i dybden med barrierer, både personlige og organisatoriske, for implementering og udvikling af udeskole, og giver de voksne kropslige og sproglige redskaber til at udbygge egen praksis. Ved skoleårets slutning samler vi op, sætter kollegiets kollektive, organisatoriske viden om skolens udeskolepraksis i system, og kigger frem til næste år.